اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

زندگي كوتاه است و فاني ، اما هنر طولاني و ماندگار
سقراط

تقویم تاریخ

سال ١٠٢٠: اولين پارلمان جهان در ايسلند ،شماليترين ممالك مستقل امروز اروپا تاسيس شده و چندي قبل مراسم با شكوهي به عنوان هزارمين سال تاسيس اين پارلمان در ايسلند و بعضي ممالك اروپايي انجام شد .اين مجلس كه نمايندگان آن توسط مردم و به وسيله راصيگيري انتخاب شد بودند ،وظيفه داشت كه به دولت كمك فكري دهد و در حقيقت ميتوان گفت اولين مجلس دنيا ،منتها سمت سمت مشورت با دولت را داشت.

پخش اخبار زنده