اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

هيچكس نميتواند ما را خوار و خفيف كند يا آرامش خاطر ما را برهم زند مگر اينكه وسايل اينكار را براي او فراهم كرده باشيم
برنارد ياروخ

تقویم تاریخ

سال ١٨٠٧: كشور پرتغال ،ميان امپراتوري فرانسه و كشور اسپانيا تقسيم شد و با اين تقسيم ،يكي از ممالكي كه انگلستان اميدوار بود در جنگ با فرانسه به سود انگلستان وارد جنگ شود ،از ميان رفت .علت تقسيم پرتغال آن بود كه اين كشور به خلاف فرمانهاي ميلان و برلن داير به تحريم تجارت با انگلستان ،با آن كشور به داد و ستد پرداخته و سر از فرمان ناپلئون بناپارت پيچيده بود .به روز ١٢ نوامبر ١٨٠٧ مراجعه شود

پخش اخبار زنده