اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

بشريت آنقدري كه از فكر حوادث ناراحت ميشود , از خود آن حوادث زحمت نميبيند
مونتين

تقویم تاریخ

سال ٣٩٤: بازيهاي ورزشي" المپيك "معروفترين و محبوبترين مسابقات بينالمللي در يونان و روم باستان به دستور" تئودوزيوس "امپراتور معروف روم منسوخ شد .اين مسابقات كه دوران جديد آن در قرن بيستم توسط" بارون دوكوبرتن "فرانسوي برگزار گرديد ،هر چهار سال يكبار در يكي از شهرهاي يونان برگزار ميشد .سابقه بازيهاي المپيك به ٧٧٠ سال قبل از ميلاد مسيح ميرسد.

پخش اخبار زنده