اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

اگر بكسي اعتماد نداري از او پرهيز كن
ناپلئون

تقویم تاریخ

سال ١٤٩٥: "ناپل "پس از قريب به يك سال جنگ ميان فرانسويان و ايتالياييها ،به تصرف شارل هشتم پادشاه فرانسه درآمد .ناپل به موجب وصيتنامه" رنه دانژو "به ارث به شارل هشتم رسيده بود و او از روز ١٤ سپتامبر ١٤٩٤ حمله را شروع كرد .سه ماه بعد ،روز ٢٠ مه سال ١٤٩٥ ميلادي به علت اتحاد ممالك ايتاليايي عليه او شهر را ترك گفت .به روز ٣٠ مارس ١٤٨٠ و ١٤ سپتامبر ١٤٩٤ مراجعه شود

ادب و هنر

 

پخش اخبار زنده