اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

هوي و هوس غالبا زرنگترين افراد را ديوانه و احمقترين افراد را عاقل ميكند
لاروشفوكو

تقویم تاریخ

سال ١٦٤٢: "كاردينال ريشليو "صدر اعظم معروف فرانسه در قرون شانزدهم و هفدهم ميلادي بعد از ٥٧ سال زندگي بدرود حيات گفت" ،ريشليو "كه او را يكي از نوابغ سياسي جهان لقب دادهاند ،روز ٢١ آوريل ١٥٨٥ ميلادي در پاريس قدم به عرصه ئوجود گذاشته بود .وي كه فعاليتهاي اجتماعي خود را از شغل كشيشي شروع كرد ،در زمان سلطنت لوئي سيزدهم ،صدر اعظم فرانسه بود .به روز ٢١ آوريل ١٥٨٥ مراجعه شود.

پخش اخبار زنده