اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

عفت زن فضيلت او در دنياي تمدن و انسانيت است, و يك زن عفيف تنها در جلوه هاي عفيفانه خو ميتواند زيبا باشد
جواد فاضل

تقویم تاریخ

سال ١٠٧: "خسرو - اشك بيست و سوم "بعد از مرگ" بلاش اول - بلاش اول اشك بيست و دوم "بر قلمرو اشكانيان آغاز شد .روز ٣٠ اوت ٧٧ ميلادي فوت كرد و در فاصله مرگ او تا جلوس" خسرو "كه ٣٠ سال فترت بود ،دو نفر فرمانروايي تراژان كردند كه اهميت چنداني ندارند" .خسرو "معاصر با امپراتور روم بود .به روز ٣٠ اوت ٧٧ و ١٠ ژوئن ١١٠ و ٣ سپتامبر ١١٢ مراجعه شود

پخش اخبار زنده