اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

زناشوئي در حقيقت پيونديست كه از درختي بدرخت ديگر بزنند اگر خوب گرفت هر دو بارور ميشوند و اگر بدشد هر دو خشك ميشوند
سعيد نفيسي

تقویم تاریخ

سال ١٥٨٩: با مرگ" هنري سوم "آخرين پادشاه از سلسله سلطنتي معروف به" والوا "دوران سلطنت افراد اين خاندان در فرانسه به پايان رسيد .فيليپ ششم اين سلسله معروف ،به سال ١٣٢٨ ميلادي توسط" فيليپ والسوا ،"بعد از انقراض سلسله" كاپسين "تاسيس شد و خود فيليپ به نام تاجگذاري كرد .زمامداري سلاطين اين سلسله مدت ٢٦١ سال طول كشيد.

پخش اخبار زنده