اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

كار سرمايه سعادت و نيكبختي است
سقراط

تقویم تاریخ

سال ١٥٦٧: دومين جنگ ميان كاتوليكها و پروتستانهاي فرانسه آغاز شد .جنگ اول روز ١٣ مارس ١٥٦٣ ميلادي با صدور فرمان" آمبواز "پايان يافته بود .پس از چهار سال صلح ،جنگ دوم در اين روز شروع شد و در حدود يك سال يعني تا روز ١٤ مه ١٥٦٨ ميلادي طول كشيد .اين جنگ در زمان سلطنت شارل نهم اتفاق افتاد .به روز ١٣ مارس ١٥٦٣ و ١٤ مه ١٥٦٨ مراجعه شود

ادب و هنر

 

پخش اخبار زنده