اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

اگر مردان تمام آنچه را كه زنان مي انديشيدند مي دانشتند, بيست برابر بيشتر بر جراتشان افزوده ميشد
آلفونس كار

تقویم تاریخ

سال ٤٩٣: جنگ تاريخي مذهبي ميان" يزدگرد دوم "شانزدهمين شاهنشاه ساساني با مردم" ارمنستان "آغاز شد .علت اين جنگ توسعه دين مسيح در ارمنستان بود و حال آن كه دين رسمي ايران ،دين" زرتشت "بود" يزدگرد دوم "براي برانداختن مسيحيت از ارمنستان عده زيادي از عيسويان را كشت و بار ديگر دين زرتشت را در آن سرزمين و نيز قسمتهاي ديگري از بينالنهرين توسعه و رواج كامل داد.

پخش اخبار زنده