اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

اميد نان روزانه بيچارگانست
هرشل

تقویم تاریخ

سال ١٥٤٤: "توركواتو - تاسو "نويسنده و شاعر بزرگ دوران رنسانس در ايتاليا ،در شهر" سورنت "متولد شد .اين اديب نامور كه او را اكثراش" تاس "مينامند ،تاريخ مفصل جنگهاي صليبي را به صورت شعر در آورد و از اين لحاظ شبيه فردوسي است كه شاهنامه پادشاهان ايران را سرود" .توركواتو - تاسو "روز ٥ ژانويه ١٥٩٥ ميلادي به درود حيات گفت.

پخش اخبار زنده