اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

ترديدهاي ما خائنيني هستند كه با نصايح خود , ما را از حمله به دشمن بازميدارند در حاليكه تصميمي راسخ و حمله اي بموقع ميتواند فتح را نصيب ما سازد
شكسپير

تقویم تاریخ

سال ٣٨٠: "نستوريوس "يكي از بدعتگذاران معروف در دين مسيح كه به پيروان او نستوريان و مذهب او را" نستوري "ميگويند ،در شهر" ژرمانيسي "در سوريه متولد شد .وي جزص روحانيون كاتوليك بود ولي بعدها به سبب اختلافي كه بين او و مقامات عاليرتبه مذهبي پيدا شد ،مذهب نستوري را بدعت گذارد .نستوريوس روز ١٢ اوت ٤٤٠ ميلادي بدرود حيات گفت .به روز ١٢ اوت ٤٤٠ مراجعه شود

پخش اخبار زنده