اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

اگر متكبر نباشيم از كبر ديگران شكايت نخواهيم كرد
لاروشفوكو

تقویم تاریخ

سال ١١٣٦: كار ساختماني يكي از تاريخيترين و معروفترين كليساهاي جهان در پاريس و پايتخت فرانسه آغاز شد و اين كليسا كه امروز شهرت بينالمللي دارد" نوتردام "نام دارد كه به آن كليساي" نوتردام دوپاري "نيز ميگويند .كار ساختماني نوتردام تا سال ١٢٥٠ ميلادي به طول انجاميد و نقشه آن بدست دو معمار برجسته فرانسوي" پير دومونترو و شان دوشيل "طرح و اجرا شده بود .به روز ٩ مارس ١٢٥٠ مراجعه شود.

پخش اخبار زنده