اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

انسان آزاد خلق شده است,اما همه جا در بندوزنجير است
ژان ژاك روسو

تقویم تاریخ

سال ٨٨٠: "جان - اسكات - اريژن "فيلسوف و متفكر و كشيش معروف انگليسي) ايرلندي (بعد از ٥٠ سال زندگي بدرود حيات گفت" .اريژن "كه در باب تطبيق فلسفه و مذهب مطالعات زيادي دارد ،روز ١٠ اوت ٨٣٠ ميلادي در" ليمريك "متولد شده بود .از مجموع تحقيقات روي اين نتيجه بدست ميآيد كه بين آراص افلاطون جديد و مسيحيت يك نوع همبستگي وجود دارد .به روز ١٠ اوت ٨٣٠ مراجعه شود

پخش اخبار زنده