اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

دامان زنان دبستان اوليه بشر و كارخانه آدمسازي است
ولتر

تقویم تاریخ

سال ١٦٣٠: "يوهان كپلر "منجم و ستارهشناس آلماني بعد از ٥٩ سال زندگي در ميخانهاي محقر از دنيا رفت .وي روز ٢٧ دسامبر ١٥٧١ ميلادي در" ويلدر "متولد شده بود و بعد از اتمام تحصيلات ،توسط تيكوبراهه منجم معروف ،به نجوم علاقمند شده بود .كشف حركت بيضي مريخ در مدار ،از نتايج زحمات اوست و سه قانون حركت سيارات كه به قوانين كپلر در هياصت و نجوم معروفند از اوست .به روز ١٧ دسامبر ١٥٧١ مراجعه شود

پخش اخبار زنده