اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

همنشين نيك ، غنيمتي است
حضرت على ع

تقویم تاریخ

سال ١٢٥٨: خلافت آل عباس بعد از ٥٢٤ سال ،با تسخير بغداد مقر خلافت عباسيان بدست هلاگوخان مغول و كشته شدن المستعصمبالله سي و هشتمين و آخرين خليفه عباسي به پايان رسيد .هلاگوخان مغول بعد از تصرف بسياري از سرزمينهاي عباسيان در محرم سال ٦٥٦ هجري بغداد را محاصره كرد و در صفر همان سال كه مصادف با فوريه ١٢٥٨ ميلادي است سلسله عباسيان را برانداخت.

پخش اخبار زنده