اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

كم دانست و پرگفتن مثل پول نداشتن و زياد خرج كردن است
ناپلئون

تقویم تاریخ

سال ١٧٤١: "ويتوس برينگ "دريانورد بزرگ و مكتشف معروف قرن هجدهم ميلادي دانمارك ،پس از ٦١ سال زندگي بدرود حيات گفت و امروزه ،تنگه برينگ كه حد فاصل ميان آلاسكا و سيبري يعني روسيه شوروي و آمريكاست ،ياد او را در خاطرهها جاويد نگه ميدارد زيرا اين تنگه روز ٣٠ اوت ١٧٤٠ توسط او كشف شده بود .ويتوس برينگ روز ١٨ مارس ١٦٨٠ ميلادي متولد شده بود .به روز ١٨ مارس ١٦٨٠ مراجعه شود

پخش اخبار زنده