اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

اگر استقامت داشته باشي و اراده كني ، بدون شك موفق هستي
امرسون

تقویم تاریخ

سال ٣٨٠: "نستوريوس "يكي از بدعتگذاران معروف در دين مسيح كه به پيروان او نستوريان و مذهب او را" نستوري "ميگويند ،در شهر" ژرمانيسي "در سوريه متولد شد .وي جزص روحانيون كاتوليك بود ولي بعدها به سبب اختلافي كه بين او و مقامات عاليرتبه مذهبي پيدا شد ،مذهب نستوري را بدعت گذارد .نستوريوس روز ١٢ اوت ٤٤٠ ميلادي بدرود حيات گفت .به روز ١٢ اوت ٤٤٠ مراجعه شود

پخش اخبار زنده