اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

آنكه غالب بر زبان است , در امان است
حضرت علي ع

تقویم تاریخ

سال ١٤٤٤: "برونلس - كو "معمار و نقاش معروف ايتاليا در قرون چهاردهم و پانزدهم ميلادي پس از ٦٩ سال زندگي بدرود حيات گفت" .برونلس - كو "روز ١٠ نوامبر ١٣٧٥ ميلادي در شهر" فلورانس "قدم به عرصه وجود گذاشت .از آثار برجسته اين نقاش و معمار مشهور ،يكي آسايشگاه اطفال و يكي كليسا فلورانس را بايد نام برد .به روز ١٠ نوامبر ١٣٧٥ مراجعه شود

پخش اخبار زنده