اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

برده فقط يك آقا دارد ولي فرد آزمند نسبت بهركسي كه به او ياري مي دهد برده است
امرسون

تقویم تاریخ

سال ١٦٣٠: "يوهان كپلر "منجم و ستارهشناس آلماني بعد از ٥٩ سال زندگي در ميخانهاي محقر از دنيا رفت .وي روز ٢٧ دسامبر ١٥٧١ ميلادي در" ويلدر "متولد شده بود و بعد از اتمام تحصيلات ،توسط تيكوبراهه منجم معروف ،به نجوم علاقمند شده بود .كشف حركت بيضي مريخ در مدار ،از نتايج زحمات اوست و سه قانون حركت سيارات كه به قوانين كپلر در هياصت و نجوم معروفند از اوست .به روز ١٧ دسامبر ١٥٧١ مراجعه شود

پخش اخبار زنده