تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه جولای روز 12
سال 711: براي اولين بار در تاريخ مجاهدات اسلام ،يك سردار مسلمان با سپاهي گران به اسپانيا حمله كرد و به اين ترتيب انتشار دين مبين اسلام در ممالك مسيحي مذهب قاره اروپا نيز آغاز شد .سرداري كه در اين روز به اسپانيا حمله كرد" طارقبنزياد "بود .وي از تنگه بين درياي مديترانه و اقيانوس اطلس گذشت و آن را جبلالطارق ناميد .اين تنگه ميان مراكش و اسپانيا قرار دارد.
سال 1546: "مارتين لوتر "روحاني معروف آلماني كه موجد مذهب تازهاي در دين مسيح به نام مذهب" پروتستان "شد ،پس از 63 سال زندگي بدرود حيات گفت" .مارتين لوتر "روز 13 مه 1483 ميلادي در" ديس لبن "متولد شده و پس از نيل به مقام كشيشي از روز 18 سال 1517 ميلادي عليه پاپ لئون دهم قيام كرده بود .به پيروان مارتين لوتر" پروتستان "ميگويند .به روز 20 دسامبر 1520 مراجعه شود
سال 1760: فيلد مارشال" گنيزنو "يكي از برجستهترين سرداران كشور پروس در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي در شهري به نام" شيلدو "واقع در ايالت ساكس آلمان قدم به عرصه وجود گذاشت .نام اصلي او" كنت نيتهاردت دوگنيزنو "بود و جزص مشاوران عالي دربار پروس محسوب ميشد .اين سردار بزرگ ،روز 15 مارس 1831 بعد از 71 سال زندگي بدرود حيات گفت .به روز 15 مارس 1831 مراجعه شود
سال 1806: امپراتوري مقتدر معروف به" امپراتوري مقدس روم و ژرماني "پس از 844 سال كه از تاريخ پيدايش آن ميگذشت ،توسط اتحاديهاي كه به ابتكار ناپلئون بناپارت امپراتور معروف فرانسه تاسيس شده بود منحل شد .اين اتحاديه روز 24 دسامبر 962 ميلادي توسط" اوتون كبير "امپراتور مقتدر آلمان تاسيس شده بود و در اين روز با ايجاد اتحاديه" امارات منطقه رن "از بين رفت.
سال 1863: "آلبر شارل لئون كالمت "طبيب برجسته و محقق نامدار فرانسوي در شهر" نيس "قدم به عرصه وجود گذاشت .بعد از پايان تحصيلاتش در دانشگاه پاريس ،عضو انستيتو پاستور شد و سرم ضد طاعون را كشف كرد .سپس به فكر مبارزه با بيماري مهلك سل افتاد و در سال 1927 باسيل معروف" ب .ث .ژ "را كشف كرد كه براي پيشگيري سل به كار ميرود.
سال 1872: "پل فور "شاعر بزرگ و ملكالشعراي فرانسه در خانوادهاي ادب دوست در شهر پاريس قدم به عرصه وجود گذاشت .پل فور اديبي پر كار بود و در طول حيات ادبي خود بيش از 40 مجموعه شعر سرود كه بعضي از آنها جوايز مهمي چون جايزه ادبيات شهر پاريس را ربودند پل فور روز 22 آوريل سال 1960 ميلادي در 88 سالگي بدورد حيات گفت .به روز 22 آوريل 1960 مراجعه شود
سال 1897: زلزله بزرگ" آسام "در منطقهاي واقع در آسياي جنوب شرقي اتفاق افتاد و ناحيهاي به مساحت 4/5 ميليون كيلومتر مربع را كه برابر با ده برابر وسعت خاك فرانسه بود زيرورو كرد .به مناسبت اين كه جمعيت ساكن در اين منطقه به سبب وضع خاص جغرافي زياد نبود ،تعداد تلفات از 60 هزار نفر تجاوز نكرد .زلزله" آسام "هفتمين زلزله بزرگ جهان محسوب ميشود.
سال 1948: ژنرال" جان پرشينگ "سردار معروف و نامآور آمريكايي در قرون نوزدهم و بيستم ميلادي ،پس از (88) سال زندگي در اوج عزت و افتخار بدرود حيات گفت .ژنرال پرشينگ ،روز 13 سپتامبر 1860 ميلادي در شهر" لاكليد "واقع در ايالت" ميسوري "متولد شد .او دوره دانشكده" وست پوينت "را ديد و در جنگ اول فرمانده نيروهاي آمريكا بود .به روز 13 سپتامبر 1860 مراجعه شود
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده