تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه جولای روز 13
سال 64: حريق بزرگ" رم "پايتخت معتبر و بزرگ امپراتوري روم اتفاق افتاد و چون در آن زمان بسياري از بناهاي رم از چوب ساخته شده بود ،در اندك مدتي آتش قسمت بزرگي از شهر را فرا گرفت و آوارهاي سنگين ناشي از حريق ،سبب نابودي عده زيادي از سكنه پايتخت گرديد .به دستور" نرون "امپراتور روم ،به اتهام ايجاد اين حريق بعدها 100 هزار مسيحي را نابود كردند .به روز 6 اكتبر 64 مراجعه شود
سال 1400: قديميترين ارتش جهان كه از بود تاسيس تا كنون به همان صورت باقيمانده و حتي لباسهاي افراد آن نيز عوض نشده است ،تاسيس شد .تعداد افراد اين ارتش كه بيشتر جنبه تشريفاتي دارد 83 نفر و از مردم سوييس هستند .اين ارتش كه هميشه نفرات آن سوييسي هستند در اين روز براي حفاظت جان پاپ" بنواي سيزدهم "تاسيس شد و هنوز هم همان وظيفه را به عهده دارند.
سال 1748: "لوران ژوسيو "يكي از افراد خاندان معروف" ژوسيو "كه همه طبيعيدان و گياهشناسان بزرگي بودند ،در ليون قدم به عرصه وجود گذاشت .لوران ژوسيو برادرزاده برنارد دوژوسيو عالم مشهور مانند پدر و عموهاي خود ،عمر خويش را در راه طبقهبندي و تكامل علم گياهشناسي صرف كرد و طبقهبندي جديدي بوجود آورد كه كاملتر از طبقهبندي لينه و برنارد دوژوسيو بود .به روز 18 مارس 1836 مراجعه شود
سال 1793: "ژان پل مارا "يكي از سران بزرگ انقلاب فرانسه ،در منزل خويش ،هنگامي كه" استحمام طبي "ميكرد بدست دختري به نام" شارلوت كورده "به ضرب كارد به قتل رسيد .او كه ،به سال 1743 ميلادي در" بودري "متولد شد ،نويسندهاي زبردست بود .در جريان انقلاب مدير روزنامه" لامي دوپوپل "بود و به معرفي و اشاره قلم مارا هزارها نفر اعدام شدند .به روز 27 نوامبر 1743 مراجعه شود
سال 1867: "ويلبور - رايت "يكي از دو برادران معروف" رايت "كه مبتكر و مخترع اصلي هواپيما هستند ،در" هنري كانتي "يكي از شهرهاي ايالت" اينديانا "قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش كشيش بود ولي خود او ذوق مكانيك داشت بعدها دوچرخه ساز شد و به كمك برادرش" اورويل "در 17 دسامبر 1903 اولين هواپيما را پرواز داد .وي روز 13 اوت 1712 مرد .به روز 16 نوامبر 1871 مراجعه شود
سال 1909: جنگ خونين معروف به" جنگ سه روزه "ميان قواي دولتي به فرماندهي اميربهادر جنگ و نيروي ملت به فرمان سردار اسعد بختياري و سپهدار رشتي براي تصرف تهران آغاز شد .اين جنگ مدت سه روز يعني روزهاي 14 - 13 و 15 ژوييه به طول انجاميد و سرانجام با شكست محمدعلي شاه و فرار او به سفارت روسيه در زرگنده و بعد ،استعفاي او از سلطنت خاتمه يافت .به روز 11 و 15 ژوييه 1909 مراجعه شود
سال 1951: "آرنولد شولنبرگ "يكي از مهمترين آهنگسازان اتريشي ،بعد از 77 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي روز 13 سپتامبر 1874 ميلادي در" وين "پايتخت زيباي اتريش متولد شده بود و از 12 سالگي به موسيقي روي آورده بود از مهمترين آثار وي" شب روشن - ترانههاي گوره - اسب خوشبخت - از امروز تا فردا و يادبود ناپلئون "را بايد نام برد .به روز 13 سپتامبر 1874 مراجعه شود
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده