تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه فوریه روز 16
سال 632: سلطنت" يزدگرد سوم "آخرين تاجدار سلسله سلطنتي ساساني آغاز شد .قبل از وي ،در يك دوران پر آشوب و هرج و مرج ،نظام سياسي و مذهبي ايران از هم گسيخته شده بود و" يزدگرد سوم "نيز كه جواني بيتجربه بود قادر به تجديد مجدد و عظمت ساسانيان نشد .در زمان سلطنت او بود كه اعراب مسلمان به ايران حمله كردند و دولت ساساني را منقرض كردند .به روز 11 ژانويه 642 مراجعه شود
سال 1638: كتابخانه بزرگ" هاروارد "متعلق به دانشگاه معروف" هاروارد "در ايالات متحده آمريكا توسط" جان هاروارد "باني و موئسس آن دانشگاه كه به نام خود او نامگذاري شد تاسيس گرديد .اين كتابخانه كه امروزه بزرگترين كتابخانههاي دانشگاه دنيا و دومين كتابخانه دنيا محسوب ميشود ،با 400 جلد كتب خود هاروارد بوجود آمد و امروزه در آن 6 ،ميليون جلد كتاب وجود دارد.
سال 1685: "شارل دوم "اولين پادشاه دوره دوم سلطنت سلسله معروف" استوارت"ها در انگلستان پس از 55 سال زندگي و قريب به 25 سال سلطنت ،بدرود حيات گفت .اين پادشاه ،روز 24 مارس 1630 ميلادي متولد شد و روز 17 مه 1660 ميلادي به سلطنت رسيد .وي فرزند شارل اول ،پادشاه معروف انگلستان در قرن هفدهم ميلادي به سلطنت رسيد .وي فرزند شارل اول ،پادشاه معروف انگلستان در قرن هفدهم ميلادي بود .به روز 14 مارس 1630 و 17 مه 1660 مراجعه شود
سال 1686: "لوييكنده "معروف به" پرنس دوكنده كبير "پس از 65 سال زندگي ،بدرود حيات گفت .اين سردار بزرگ و سياستمدار نامدار قرن هفدهم ميلادي فرانسه ،روز 2 اوت 1621 ميلادي در پاريس متولد شده و از اوان جواني به ارتش پيوسته بود .پرنس دوكنده كبير در جريان جنگهاي تاريخي بينالمللي اروپا در قرن 17 يكي از دو سردار بزرگ فرانسه محسوب ميشد .به روز 2 اوت 1621 مراجعه شود
سال 1823: مارشال" داووت "يكي از نامدارترين سرداران و فرماندهان فرانسه در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي ،پس از 53 سال زندگي چشم از جهان فرو بست .مارشال" لويي - نيكولا - داووت "كه او را بهترين و داناترين سرداران ناپلئون دانستهاند ،روز 20 اوت 1770 ميلادي در" آنو "متولد شده و به پرنس اكمول و دوك دورشتات نيز ملقب بود .به روز 20 اوت 1770 مراجعه شود
سال 1918: دولت" ليتواني "كه يكي از جمهوريهاي عضو اتحاد جماهير شوروي است ،استقلال خود را اعلام كرد .ليتواني يكي از سه كشور معروف ساحل درياي بالتيك در مغرب روسيه شوروي كه 6321 ،كيلومتر مربع مساحت و در حدود 4 ميليون نفر جمعيت دارد ،بعد از 22 سال استقلال با رژيم جمهوري از روز 14 ژوييه 1940 رسماش ضميمه روسيه شوروي شد .به روز 14 ژوييه 1940 و 13 اوت 1920 و 25 آوريل 1939 مراجعه شود
سال 1943: بزرگترين و خونينترين نبردهاي ايالات متحده آمريكا و امپراتوري ژاپن در خاور دور پس از 6 ماه تلاش مداوم پايان يافت .در اين نبرد كه به" گوادال كانال "معروف است ،مجموعاش 4 هزار آمريكايي و 7 هزار ژاپني به هلاكت رسيدند و پيروزي نهايي با آمريكاييها بود .به علت اهميت فراواني كه اين جنگ داشت ،آن را" وردن اقيانوس آرام "ناميدهاند .به روز 12 اوت 1942 مراجعه شود
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده