تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه دسامبر روز 19
سال 380: "نستوريوس "يكي از بدعتگذاران معروف در دين مسيح كه به پيروان او نستوريان و مذهب او را" نستوري "ميگويند ،در شهر" ژرمانيسي "در سوريه متولد شد .وي جزص روحانيون كاتوليك بود ولي بعدها به سبب اختلافي كه بين او و مقامات عاليرتبه مذهبي پيدا شد ،مذهب نستوري را بدعت گذارد .نستوريوس روز 12 اوت 440 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 12 اوت 440 مراجعه شود
سال 1674: "آلزاس "ايالت شرقي فرانسه ،در جريان جنگهاي فرانسه با اتحاديه كبير" لاهه "كه روز 26 فوريه سال 1673 تاسيس شده بود به تصرف آلمان درآمد و اين دومين باري بود كه آلمانيها در طول روابط خود با فرانسه ،آلزاس را تصرف ميكردند .دو هفته پس از اين پيروزي" ،تورن "سردار فرانسوي آلمانيها را تا ماوراص رود رن نيز عقب نشانيد .به روز 2 ژانويه 1675 مراجعه شود
سال 1741: سلطنت" شارل هفتم "بر سرزمين بوهم آغاز شد .شارل هفتم در ابتدا فرمانرواي منطقه باوير در آلمان بود .بعد از آن كه به موجب قرارداد" نمفن بورگ "در 18 مه 1741 ميلادي جزص متحدين فرانسه و مخالفان اتريش درآمد قرار شد كه به امپراتوري اتريش منصوب گردد .بعد از تصرف پراگ و بوهم در 28 نوامبر 1741 ميلادي توسط فرانسه ،وي به سلطنت بوهم رسيد و در 27 ژانويه 1743 به امپراتوري آلمان رسيد.
سال 1791: "جياكومو - مايربر "كمپوزيتور و آهنگساز نامدار قرن نوزدهم ميلادي آلمان در" برلين "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي اخلاق و رفتار مخصوصي داشت و به اين جهت ،با وجود خانواده ثروتمندي كه داشت در فقر بسر ميبرد اما همين موسيقيدان فقير بعدها بزرگترين هنرمند قرن نوزدهم شد .مگر" جياكومو - مايربر "روز 3 فوريه 1864 ميلاد اتفاق افتاد .به روز 3 فوريه 1864 مراجعه شود
سال 1950: ژنرال" دوايت آيزنهاور "سياستمدار و سردار بزرگ ايالات متحده آمريكا ،به عنوان اولين فرمانده كل قواي اتحاديه آتلانتيك منصوب شد" .آيزنهاور "در جنگ دوم بينالمللي ،لياقت و شايستگي خود را در مقام فرماندهي كل نيروهاي متفقين ثابت كرد و پيروزي يافت .قواي اتحاديه آتلانتيك شمالي از مجموع نيرهاي مسلح دول عضو اتحاديه آتلانتيك كه در اختيار آن اتحاديه قرار دادهاند تشكيل ميشود.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده