تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه ژوئن روز 27
سال 871: سلطنت" آلفرد كبير "يكي از معروفترين سلاطين انگلستان در قرن نهم ميلادي ،بعد از اين كه 23 سال از عمرش سپري شده بود ،آغاز شد .آلفرد كبير كه به سبب خصال نيكويش ،به او لقب" نجيبترين پادشاه انگلستان "داده شده بود ،روز 4 فوريه 848 ميلادي در" مونتاترا"متولد شده بود .دوران سلطنت وي 29 سال طول كشيد و روز 5 مه 900 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 5 مه 900 و 4 فوريه 848 مراجعه شود.
سال 1760: براي اولين بار" لينه "طبيعيدان معروف فرانسوي موفق به طبقهبندي نباتات و گياهان مختلفي شد كه تا آن زمان شناخته شده و به كار تدريس و تحقيقات طبيعيدانهاي جهان ميآمد .اين مرد كه در سال 1707 ميلادي متولد شده بود ،براي سهولت كار تحقيق درباره گياهان و خواص طبيعي هر يك از سال 1752 ميلادي به كار پرداخته و براي طبقهبندي آنها 8 سال زحمت كشيده بود.
سال 1797: "زيگموند وورمسر "سردار معروف اتريشي در قرن هجدهم ميلادي ،پس از 73 سال زندگي و 4 ماه پس از آخرين شكستي كه از ناپلئون بناپارت در جنگ" مانتو "خورد ،بدرود حيات گفت .وي روز 14 فوريه 1724 ميلادي در" استراسبورگ "متولد شده بود و به سبب شكستهاي متعدي كه از ناپلئون خورد به" حريف بد اقبال "معروف شد" .وورمسر "مدافع قلعه مانتو در روز 2 فوريه 1797 ميلادي بود.
سال 1880: "هلن كلر "نابغه بزرگ قرن بيست در شهر" تاسكوبيسا "واقع در ايالت معروف" آلاباما "متولد شد تا 19 ماهگي سالم بود ولي بر اثر يك بيماري مرموز ،دو حس بينايي و شنوايي او از بين رفت .بعدها شنوايي او بازگشست ولي كلر ،همچنان نابينا باقي ماند .با اين وجود وي به نيروي ايمان و اراده در شمار بزرگترين زنان جهان درآمده و شهرت فراوان يافته است.
سال 1898: "لوييس - كرل "نويسنده و رياضيدان معروف انگليسي در قرن نوزدهم ميلادي بعد از 66 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي كه نام اصليش" چارلز - لاتويج - داجسن "بود ،روز 9 مه 1832 ميلادي در ايالت" چستر "واقع در مغرب انگلستان متولد شده بود .از مهمترين آثار وي" آليس در سرزمين آينهها - بازيهاي منطقي - مسائل نازبالشي و اقليدس در بقاي نوين او "را بايد نام برد.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها