تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه دسامبر روز 12
سال 1323: "ماركوپولو "سياح و ماجراجوي ايتاليايي پس از 69 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين مرد كه به سبب سفر تاريخي 20 سالهاي كه به آسيا و چين كرد نامش مشهور شده است ،روز 26 ژوييه 1254 ميلادي در ونيز متولد شد .در 17 سالگي روز 14 آوريل سال 1271 ميلادي به سفر خود پرداخت .وي روز 10 اكتبر 1291 ميلادي به ونيز برگشت و مشاهدات خود را در كتابي به نام" عجايب "نوشت.
سال 1654: "ژاك مرسيه "معمار و آرشيتكت برجسته فرانسوي در قرون شانزدهم و هفدهم ميلادي پس از 69 سال زندگي بدرود حيات گفت .ژاك مرسيه روز 27 اوت 1585 ميلادي در" پونتواز "متولد شد .بعدها مورد توجه كاردينال ريشليو قرار گرفت و آثار برجستهاي چون" قصر ريشليو - كليساي سن روش و برج ساعت لوور را در پاريس "بوجود آورد .به روز 27 اوت 1585 مراجعه شود
سال 1775: ژنرال" نيهپرگ "يكي از معروفترين سرداران و ژنرالهاي امپراتوري اتريش در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي در شهر زيبابي" سالزبورگ "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي كه بعدها در يكي از جنگها يكي از چشمهايش را از دست داد ،بعد از اسارت و تبعيد ناپلئون بناپارت به جزيره" سنت - هلن "با" ماري لوئيز "امپراتوريس فرانسه و همسر ناپلئون ازدواج كرد .مرگ او روز 19 آوريل 1829 اتفاق افتاد.
سال 1855: اولين دوچرخه به سبك دوچرخههاي امروزي توسط يك صنعتگر هنرمند فرانسوي به نام" ارنست ميشو "اختراع شد .اين دوچرخه از چوب ساخته شده بود كه بيشتر به كار راهپيمايي در زمينهاي صاف ميخورد .بعدها اين دوچرخه توسط خود ميشو به آهني مبدل شد و مك ميلن اسكاتلندي براي آن زنجير و ركاب و زين و ترمز اختراع كرد و دوچرخه امروزي درست شد .به روز 27 ژوييه 1779 مراجعه شود
سال 1892: "ادي ادواردز "يكي از معروفترين چهرههاي موسيقي مدرن ايالات متحده آمريكا در قرن بيستم در" نارينگتون "در ايالت" ميسوري "متولد شد .وي از خردسالي نواختن آلات موسيقي را فرا گرفت و بعدها به صورت يكي از نامدارترين موسيقيدانان جاز درآمد" ادي ادواردز "كه خالق سبك" ديكسي لاندجاز "و مصنف" راك تايگر "بود روز 9 آوريل 1963 مرد .به روز 9 آوريل 1963 مراجعه شود
سال 1902: جنگ سه ساله" ترانسوال "بين انگليسيها و مهاجران هلندي آفريقاي جنوبي معروف به" بوئرها "پايان يافت و سراسر ترانسوال وارانژ يعني ميهن بوئرها به تصرف انگليسيها درآمد .اين جنگ از روز 27 مه 1899 ميلادي آغاز شده و" لرد كيچنر "سردار معروف انگليسي ماصمور فتح ترانسوال شده بود .فتح ترانسوال به بهاي 75 هزار كشته و زخمي تمام شد .به روز 27 مه 1899 مراجعه شود
سال 1904: "آنتوان دوراك "آهنگساز برجسته چكاسلواكي پس از 63 سال زندگي وفات يافت .وي روز 1 ژانويه 1841 ميلادي در يكي از شهرهاي" بوهم "متولد شده بو .از آثار مهم" آنتوان دوراك "اينها را ميتوان نام برد" :سلماسه لاك - آرسيدا - سنفوني دنياي نو - كارناوال - وطن من - طبيعت و اوتللو ."وي در بيشتر ممالك جهان منجمله آمريكا هنرنمايي كرده بود .به روز 1 ژانويه 1841 مراجعه شود
سال 1930: اولين شورش مسلحانه در اسپانيا آغاز شد و چون اين شورش توسط افراد پادگان" ژاكا "برپا شده بود ،در تاريخ از آن به نام" شورش ژاكا "ياد شده است .هدف شورشيان ايجاد يك حكومت جمهوري در آن كشور و برچيدن بساط سلطنت" آلفونس سيزدهم "پادشاه جوان آن كشور بود .گر چه اين شورش به زودي سركوبي شد ولي شورشهاي بعدي تا زمان جمهوريت ادامه يافت .به روز 12 آوريل 1932 مراجعه شود
سال 1963: كشور آفريقايي" كنيا "از مستعمرات سابق انگلستان استقلال يافت .اين كشور كه در مشرق قاره آفريقا قرار گرفته با سومالي - اتيوپي - اوگاندا و تانگانيكا همسايه بوده و از ناحيه جنوب شرقي نيز به اقيانوس هند محدود است .كنيا كه پايتختي به نام" نايروبي "دارد 582000 كيلومتر مربع مساحت دارد كه در آن در حدود 9 ميليون نفر جمعيت زندگي ميكنند.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده