اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

براي زندگي فكر كنيد ولي غصه نخوريد
ديل كارنگي

تقویم تاریخ

سال ١٣٦٠: براي اولين بار در تاريخ اكتشافات جغرافيائي براي تصرف سرزمينهاي تازه توسط دولتهاي دريانورد اروپائي ،خليج گينه كشف شد .كاشف ،يا كاشفان خليج گينه كه در مغرب قاره ئآفريقا واقع شده و جزص اقيانوس اطلس محسوب ميشود ،دستهاي از ملاحان اهل" ديپ "واقع در شمال فرانسه ئامروزي بودند .آغاز نفوذ فرانسويان در اين قاره از همين زمان است.

پخش اخبار زنده