اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

بشريت آنقدري كه از فكر حوادث ناراحت ميشود , از خود آن حوادث زحمت نميبيند
مونتين

تقویم تاریخ

سال ٤٥٧: شورش بزرگ مذهبي در امپراتوري روم بر ضد پيروان مذهب" نسطوري "آغاز شد .اين دين ،توسط شخصي به نام" نسطوريوس "بنيانگذاري شد ولي خود او در سال ٤٣١ ميلادي از طرف كليسيا روم طرد و محكوم شد چون ،كليسياي روم" مسيح "را كاملاش داراي جنبه آسماني ميدانست .در اين شورش پس از كشتار عدهاي از نسطوريان بقيه به ممالك ديگر از جمله ايران پناهنده شدند و مقيم گرديدند.

پخش اخبار زنده