اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

يك چيز است كه نه بر خود بايد پسنديد و نه بر ديگران و آن رنج و تعب است
ويكتور هوگو

تقویم تاریخ

سال ٦٢٢: مهاجرت تاريخي حضرت محمدبنعبدالله) ص (پيامبر بزرگ اسلام از مكه به مدينه صورت گرفت .در اين روز حضرت محمد) ص (با ابوبكر كه بعدها خليفه اول مسلمانان شد ،وارد دهكدهاي به نام" قبا "واقع در جنوب مدينه شدند و اولين مسجد اسلامي را حضرت محمد در آن دهكده بوجود آوردند .اين واقعه به سبب اهميت زيادي كه داشت بعدها مبداص تاريخ مسلمانان جهان شد و مبداص تاريخ ايران نيز هست.

پخش اخبار زنده