اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

حقيقت كشف شده است. آنچه اكنون لازمست عمل بدانست
مسيزادي

تقویم تاریخ

سال ١٣١١: "خواجه اميرخسرو دهلوي "شاعر و سخنسراي بزرگ ايراني كه مقيم هند بود در شهر زيباي" پيتالي "در هند ،قدم به عرصه گذاشت .از دوران جواني به شاعري مشغول شد و خيلي زود به سبب ذوق سليم و طبع حساسي كه داشت ،شهرت يافت و جزص سرشناسان و ادبا درآمد .خواجه اميرخسرو دهلوي كه بزرگترين شاعر پارسيگوي هندوستان است ،پس از ٥٤ سال زندگي به سال ١٣٦٥ ميلادي مرد.

پخش اخبار زنده