تعداد بازدید: ۶
تاريخ انتشار: جمعه،۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
ساعت انتشار: ۱۴:۰۸
اعلامیه بالفور در راستای ایجاد منافع استعمار
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران پویا، اعلامیه بالفور که در سال 1917 در دولت وقت انگلستان به عنوان یک تعهد از جانب انگلستان به تصویب رسید تصریح می کرد که تشکیل یک دولت یهودی در فلسطین ضروری است و انگلستان متعهد به انجام این امر شد. سال 2017 یکصدمین سال تصویب این اعلامیه است. آنچه در پی می آید بررسی اهداف و دلایل پنهان تصویب این اعلامیه است که در سی امین نشست کبوتران مسجد دور دست در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی توسط دکتر حسین رویوران کارشناس ارشد حوزه غرب آسیا و فلسطین ارائه شد.
سؤال اصلی در خصوص اعلامیه بالفور پس از یکصد سالمن تصور می کنم ابتدائا باید در مورد این موضوع بحث کنیم که سالگرد اعلامیه بالفور چه اهمیتی دارد؟ و اساسا باید پوشش داده شود یا نه؟ به هر حال این اتفاق ، یک حادثه تلخ است که انگلستان آمده و زمین یک ملت را به یک سری مهاجر داده است و این اتفاق اهمیتش در کجاست؟ یک گروه و مجموعه ای از سمن ها (NGO) در انگلستان شکل گرفتند که عمده بحث یکصدمین سالگرد وعده بالفور را با یک هدف مشخص دنبال می کنند.
و آن هدف، فشار آوردن به دولت انگلستان برای عذرخواهی از ملت فلسطین است. این به نظرم اتفاقا طرح بحث یکصدمین سالگرد وعده بالفور با این کار و هدفی که اینها دنبال می کنند اهمیت پیدا می کند. چرا دنبال این هستند که انگلستان از ملت فلسطین عذرخواهی کند؟ به نظرم دلایلی دارد که سعی می کنم در سخنانم به گونه ای به این دلایل بپردازم.
محور اولمهمترین محور در ارتباط تأسیس رژیم صهیونیستی این است که این رژیم با عامل خارجی به وجود آمده است. و اگر انگلستان عذرخواهی کند نشان دهنده همین واقعیت است. از زمانی که اجلاس بال 1897 تا وعده بالفور در 1917، صهیونیست ها سردرگم بودند و نمی دانستند به کجا بروند. اوگاندا، آرژانتین یا جایی دیگر. این یک آرمان ، تخیل و یک آرزو بود.
ولی با وعده بالفور از یک آرزو به یک پروژه تبدیل شد و این به واسطه انگلستان اینگونه شد. بدون انگلستان قابل تحقق نبود. درست است که در جریان اجلاس های22 گانه صهیونیستی که از 1897 تا 1946 این اختلاف بین صهیونیست ها بود که خودشان این کار را انجام دهند یا یک قدرت؟ هرتزل می گفت یک قدرت جهانی جهانی باید بیاید اما سوکولوف می گفت که نه خودمان این کار را انجام دهیم.
همین دو حزب کار و لیکود از بقایای همان دو جریان موجود در کنفرانس های صهیونیستی هستند. لذا رژیم صهیونیستی ساخته و پرداخته انگلستان است. آیا این نافی تلاش خود صهیونیست ها است؟ نه نافی تلاش صهیونیست ها نیست اما بدون این امکان پذیر نبود. علت تام آن انگلستان است. اما صهیونیست ها هم تلاش کردند و کنفرانس هایی برگزار کردند ، نیروهایی آموزش دادند ، مهاجرت هایی را برنامه ریزی کردند و در نهایت این اتفاق افتاد.
محور دوممحور دومی که از اعلامیه بالفور می توان استفاده کرد بحث نقش انگلستان است. الآن رژیم صهیونیستی تاریخی برای خودش درست کرده با این عنوان که ما یک ملت تحت استعمار انگلستان بودیم و با عقب نشینی انگلستان براساس حق تعیین سرنوشت اعلام موجودیت کردیم. این یک روایت بسیار نادرست از واقعیت های تاریخی است .
بدون اشغال و تحت قیمومیت قرار گرفتن فلسطین و نقش فرمانداران نظامی انگلستان در فلسطین از جمله «سرهربرت ساموئل» یا آرتور واکهوب- که یهودی بودند و نقش اساسی در تغییر بافت جمعیتی و شرایط جغرافیایی و مسائل مختلف اجتماعی ایفا کردند- این امر ممکن نبود. لذا زمانی که ما قصد داریم در مورد اعلامیه بالفور سخن بگوییم باید نقش انگلستان را به خوبی نشان دهیم .
انگلستان از 1917 که نه تنها می گوید دولت اعلی حضرت نسبت به برپایی دولت ملی برای یهودیان با نگاه دلسوزانه نگاه می کند بلکه در ادامه می گوید در جهت تحقق این هدف اقدام خواهیم کرد. این اقدام انگلستان یکی از مهمترین مسائل در ایجاد این بحران در منطقه است.تأکید بر نقش انگلستان در اعلامیه بالفورتأکید بر اعلامیه بالفور، باید تأکید بر نقش انگلستان باشد و بسیاری از جعلیاتی که صهیونیست ها در ارتباط با اینکه فلسطینی در تاریخ نبوده (که فلسطین به شکل امروزی نبوده اما با تعریف بخش فاطمی یا کشورهای عربی وجود داشته) ارائه کرده اند با کمک انگلستان است.
آنچه وجود نداشته، همین رژیم مجعول اسرائیل و صهیونیستی است.اصول تشکیل دولت که در رژیم صهیونیستی نیستدر تعریف دولت 4 اصل داریم. یکی از این اصول ملت است. در فلسطین یک ملت یهودی وجود نداشت. صهیونیست ها در کنفرانس سوم ، تازه به این رسیدند که با فرض اینکه یهودیان را به فلسطین بیاورند، یک زبان مشترک وجود ندارد.
و زبان یدیش را با ایجاد یک فرهنگستان و گسترش آن از 4 هزار واژه- که عمدتا واژه های مذهبی بودند- تا 180 هزار واژه، یک زبان اختراع کردند که تحت عنوان زبان ملی عبری مطرح کردند.ملت باید ریشه دار باشد. یهودیان در فلسطین ریشه ندارند. در یک گذران تاریخی از فلسطین رد شده اند، بعد هم به بابل، خزر و اروپا رفته اند.
کسی که ریشه دار بوده فلسطینی ها بوده اند. لذا در اصل اول دولت که داشتن ملت است باید گفت چیزی به نام ملت در سرزمین های اشغالی وجود ندارد. تعدادی مهاجر از کشورهای مختلف آمدند.اصل دوم سرزمین است. براساس یک روایت تاریخی مبنی بر اینکه یک زمانی یهودی ها در فلسطین بوده اند استدلال می کنند به اینکه اینجا متعلق به آنها است.
اگر این ملاک باشد که هر ملتی یک زمانی در جایی بوده باشد آن مکان برای همیشه متعلق به آنها است، باید بگوییم ما ایرانی ها زمانی در یونان و مصر هم بوده ایم خیلی جاهای دیگر هم بوده ایم. اگر ادعاهای تاریخی بتواند مبنا قرار  بگیرد که از نظر همه امروز کاملا مردود است، سنگ روی سنگ قرار نمی گرفت. لذا تمام این مسائلی که الآن صهیونیست ها مشروعیت خود را بر اساس آن مطرح می کند، هیچ کدام شان مشروعیت زا نیست.
رژیم صهیونیستی، مأمور ایفای نقش برای استعمار غرببحث سومی که وجود دارد. این است که رژیم صهیونیستی به منظور ایفای یک نقش وظیفه ای برای قدرت های استعماری غربی در این منطقه جغرافیایی و استراتژیک ایجاد شد. لولای سه قاره اروپا، آفریقا و آسیا همین منطقه است و انگلستان این کار را انجام داد. از اعلامیه بالفور این را باید فهمید و رژیم صهیونیستی این نقش وظیفه ای را ایفا کرده است.
از ابتدا ایجاد رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از وحدت جهان عرب و اسلام صورت گرفت. تا زمانی که رژیم صهیونیستی در قلب جهان اسلام است امکان وحدت وجود ندارد.بحث دیگر از این قرار است که در سال 1956 هنگامی عبدالناصر کانال سوئز را ملی اعلام کرد چرا رژیم صهیونیستی به کانال سوئز حمله کرد؟ چون مدافع سهام انگلستان و فرانسه در کانال سوئز است.
چرا در 1967 حمله کرد؟ زیرا ناسیونالیسم عرب به رهبری عبدالناصر ضد غربی و خطری برای غرب بود و رژیم صهیونیستی باید او را شکست می داد تا این پروژه تهدیدی برای غرب نباشد. چرا رژیم صهیونیستی در 1982 به لبنان حمله کرد؟ چون در لبنان جنگ داخلی در جریان بود و سازمان آزادی بخش فلسطین هم در لبنان مستقر بود و بسیاری از سازمان های آزادی بخش و رهایی بخش و سازمان جنگ مسلحانه با عناوین چپگرایانه مرکزیت شان در لبنان بود.
بسیاری از اینها را از نزدیک دیده ام. غرب با یک پدیده جدید مواجه شده بود. آن زمان آلمان دو بخش بود: آلمان فدرال و آلمان شرقی. در آلمان فدرال یک سازمان مسلح بسیار قوی به نام «بایندر هُوِن» فعالیت می کرد و دولت آلمان فدرال به شدت مشکل داشت. هر روز انفجار و علمیات های خرابکارانه در بخش آلمان فدرال انجام می شد.
در ایتالیا «بریگاردهای سرخ»، ژاپن، ایرلند و ... اینها همه زیر سایه ساف در بیروت فعال بودند. رژیم صهیونیستی هنگامی که بیروت را محاصره کرد و ساف به تونس رفت همه ی این سازمان ها را در آنجا گرفت و تحویل کشورهایشان داد. این نقش وظیفه ای رژیم صهیونیستی است. این رژیم برای این نقش ایجاد شده و این نقش را ایفا کردمقاومت؛ شکننده مأموریت استعماری صهیونیست هاتنها موردی که خلاف نقش وظیفه ای رژیم صهیونیستی برای غرب، اتفاق افتاد این بود که در سال 2006 در جنگ 33 روزه ، نقش وظیفه ای صهیونیست ها با بحران مواجه شد.
رایس به بیروت رفت در آن دوران و زمانی که در کنفرانس مطبوعاتی مشغول سخنرانی بود، رژیم صهیونیستی منطقه را بمباران کرد و هتل محل کنفرانس می لرزید. رایس گفت این درد زایمان یک نظام جدید منطقه ای است که همراه با آمریکا است. اما این رژیم با این برتری نظامی که غرب به آن داده تا نقش وظیفه ای خود را انجام دهد در آن جنگ موفق به از بین بردن حزب الله نشد و در نهایت بسیاری از نظریه پردازان سیاسی این نظریه را مطرح کردند که رژیم صهیونیستی دیگر نمی تواند نقش وظیفه ای خود را ایفا کند و کمک های غرب در دادن برتری به این رژیم ، کارساز نیست.
اینکه الآن می بینیم رژیم صهیونیستی قبلا برتری خود را قبلا در سایه برتری نظامی تعریف می کرد اما الآن امنیت خود را در ناامنی منطقه و کمک به نا امنی می بیند به دلیل این است که دچار بحران شده و با برتری نظامی دیگر نمی تواند این کار را بکند. لذا تصور می کنم ما زمانی که می خواهیم در مورد اعلامیه بالفور سخن بگوییم باید با محورهای دقیق و مشخص صحبت کنیم که واقعیت آنچه را که در فلسطین اتفاق افتاده را منعکس کند.
ادامه دارد ....انتهای پیام/

کد خبر: 769183  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: تسنیم
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید
اخبار مرتبط:

آخرین خبرهای بين‌الملل

ترامپ آزمایش موشکی جدید کرۀ شمالی را بی اعتنایی به چین دانست العالم فارسی  ۲۴ دقیقه پیش

ترامپ آزمایش موشکی جدید کرۀ شمالی را بی اعتنایی به چین دانستالعالم - آمریکا«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا آزمایش موشکی جدید کره شمالی را بی‌اعتنایی پیونگ‌یانگ به درخواست دولت چین توصیف کرد. او در واکنش به این آزمایش موشکی که به گفته پنتاگون ناموفق بوده، در توییتر نوشت: «کره شمالی با تست موشکی‌اش که ناموفق هم بود، به خواسته چین و رئیس‌جمهور محترم این کشور بی‌اعتنایی...

واکنش خشمگینانۀ مسکو به تصمیم مونته نگرو برای پیوستن به ناتو العالم فارسی  ۲۶ دقیقه پیش

واکنش خشمگینانۀ مسکو به تصمیم مونته نگرو برای پیوستن به ناتوالعالم - اروپاوزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: این بسیار مایه تاسف است که مقامات کنونی مونته نگرو و حامیان غربی آنها به ندای منطق گوش نداده اند؛ خواست و اراده تقریبا نیمی از مردم این کشور یعنی مخالفت با عضویت در ناتو، کاملا نادیده گرفته شده است، این، نوعی وقاحت است.این بیانیه افزود مسکو...

هشدار آمریکا نسبت به حمله احتمالی کره‌شمالی به توکیو و سئول ایلنا  ۱ ساعت پیش

هشدار آمریکا نسبت به حمله احتمالی کره‌شمالی به توکیو و سئولبه گزارش ایلنا به نقل از دویچه‌وله، روز جمعه «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا در نشست شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک اظهار داشت، خطری که از جانب کره‌شمالی متوجه کشورهای دیگر به‌ویژه کره‌جنوبی و ژاپن می‌شود، واقعی است. وزیر خارجه آمریکا به منظور جلوگیری از اقدامات...

انتشار ویدیوی مربوط به آتش زدن فرمانده داعش بعد از اسارت جام نیوز  ۱ ساعت پیش

به گزارش سرویس بین‌الملل جام نیـوز به نقل از العالم، قبایل شبه جزیرۀ سینای مصر تهدید کردند عناصر تروریستی داعش را تا پاکسازی کل سیناء، تحت تعقیب قرار داده و آنها را به هلاکت می رسانند. به گزارش شبکه العربیه برخی افراد قبیله "ترابین" در پاسخ به تهدید گروه تروریستی داعش که اعضای این قبیله را...

اظهارات غیر منتظره تیلرسون درباره نتایج سفرش به مسکو جام نیوز  ۱ ساعت پیش

به گزارش سرویس بین‌الملل جام نیـوز به نقل از العالم، وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با یک ایستگاه رادیویی آمریکایی درباره نتایج سفرش به روسیه در اواسط ماه جاری سخن گفت. به گزارش پایگاه خبری اسپوتنیک، از اظهارات "رکس تیلرسون" چنین برمی آید که وی به نتایج مطلوبی در این سفر دست نیافته است....

منع روبنده برای کارمندان و قضات در آلمان آفتاب نیوز  ۱ ساعت پیش

آفتاب‌‌نیوز : تصویب این لایحه پس از آن صورت گرفت که «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان در ماه دسامبر خواستار منع پوشش کامل صورت شده بود.قانون جدید با این حال آنطور که احزاب دست راستی آلمان خواستار آن بودند، استفاده از روبنده در مکان های عمومی را برای تمامی افراد منع نمی کند.به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری...

مشعل: اسرائیل را مجبور می‌کنیم اسیران را آزاد کند العالم فارسی  ۱ ساعت پیش

مشعل: اسرائیل را مجبور می‌کنیم اسیران را آزاد کندالعالم - فلسطینخالد مشعل در سخنان خود در شبکه تلویزیونی قدس گفت: حماس که چند سال قبل در آزادسازی اسیران فلسطینی از زندانهای اسرائیل مشارکت داشت، قادر است که اسرائیل را به پرداخت هزینه مجبور کند تا اسیران فلسطینی دربند در زندانهایش را آزاد کند.وی تاکید کرد: بازگشت اسیران به آغوش خانواده زیاد طول نخواهد...

کره شمالی یک موشک بالستیک دیگر تست کرد شبکه خبر دانشجو  ۲ ساعت پیش

کره شمالی یک موشک بالستیک دیگر تست کرد به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، خبرگزاری «یونهاپ» کره جنوبی بامداد شنبه از آزمایش موشکی جدید کره شمالی خبر داد.   این خبرگزاری به نقل از منابع نظامی در سئول، نوشته است که ارتش کره شمالی از منطقه‌ای شمال پایتخت این کشور یک فروند موشک بالستیک شلیک کرده است.   در...

ترامپ: کره شمالی به خواسته چین بی‌اعتنایی کرد خبرگزاری فارس  ۲ ساعت پیش

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا آزمایش موشکی جدید کره شمالی را بی‌اعتنایی پیونگ‌یانگ به درخواست دولت چین توصیف کرد.ارتش کره جنوبی بامداد شنبه اعلام کرد که کره شمالی یک فروند موشک بالستیک را از منطقه‌ای در شمال پیونگ یانگ تست...

پاپ واتیکان از مصر ... "نه" به خشونت به نام دین و خدا العالم فارسی  ۳ ساعت پیش

پاپ واتیکان از مصر ... العالم - مصربه گزارش خبرگزاری رویترز، پاپ فرانسیس پاپ واتیکان در کنفرانس بین المللی صلح در قاهره گفت: "ما از همین سرزمین، سرزمین پیوند بین آسمان و زمین، سرزمین عهد و پیمان بین انسان ها و مؤمنان، با قدرت و جدیت و با صراحت به هر نوع خشونت و کینه جویی که به اسم دین و خدا صورت می گیرد، نه می گوییم".208 ...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده