تنها تنهایی
اطلاعات
تاریخ تولد:
سه‌شنبه،۱۰ آذر ۱۳۷۱
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
سه‌شنبه،۱۰ آذر ۱۳۷۱
اطلاعات مکانی
وضعیت تاهل
مجرد
تحصیلات
دیپلم
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر
مذهب
اسلام
سیگار
اصلا اهل دود نیستم