صبا محمدی
اطلاعات
تاریخ تولد:
دوشنبه،۵ مرداد ۱۳۶۶
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
دوشنبه،۵ مرداد ۱۳۶۶
اطلاعات مکانی
وضعیت تاهل
مجرد
تحصیلات
لیسانس
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر
مذهب
اسلام
سیگار
اصلا اهل دود نیستم