سعید ا
اطلاعات
تاریخ تولد:
شنبه،۹ تیر ۱۳۶۳
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
شنبه،۹ تیر ۱۳۶۳
اطلاعات مکانی
وضعیت تاهل
مجرد
تحصیلات
لیسانس
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر
مذهب
اسلام
سیگار
اصلا اهل دود نیستم